מכרז ממוכן מהיר 59-2022 לאספקת מוצרי חשמל קטנים עבור משרד המשפטים.