מכרז להתקשרות שנתית לאספקת אטמי פלדה מחוזקים מיסבי גומי ומוצרי גומי שונים