מכרז פומבי מספר 16/21 - דרוש/ה עו"ס משפחה לטיפול באדם עם צרכים מיוחדים ומשפחתו