מכרז להשכרת במות ומערכות ישיבה לארועים בקרית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה