81/2022 קול קורא להפעלת תוכנית ענבר– עתודת מנהיגות ניהולית למערכת הבריאות