מכרז למתן שירותי מידענות ומודיעין בתחום הטכנולוגיות הרפואיות