מכרז להדפסת מידע משתנה על מחברות בחינה וכריכתן עבור האוניברסיטה הפתוחה