מכרז מרכזי לרכישת שירותי הסעות עבור משרדי הממשלה, יחידות סמך וגופים נלווים