מכרז למתן שירותים לאספקת טובין: חומרי ניקוי, חיטוי והיגיינה