מכרז הארכה כ"א חיצוני 56/2021- מדריך/ה לקידום נוער