קול קורא לקבלת הצעות להשכרת נכס עבור עיריית אשקלון