מכרז מס' 2/2021 לחברה לפיתוח אור יהודה - ביצוע בדיקות מעבדה ברחבי העיר אור יהודה במתכונת של הסכם מסגרת