מכרז לאספקה סינון והחלפת חול תקני בגני ילדים ובמוסדות חינוך בעיר