מכרז פומבי מס' 119.2022 לביצוע עבודות הקמת מכון דימות וממוגרפיה