מכרז 3/2021 - ביצוע עבודות פיתוח בשטחים ציבוריים פתוחים, פיתוח סופי של רחובות קיימים, השלמות ותיקונים בעבודות פיתוח בשכונת נאות שמיר (אתר B+C)