מכרז - ימי מיון למועמד/ת לשירות לאומי ומועמדות לשירות ביטחון