קול קורא לחיזוק השפות ערבית ואנגלית לתלמידי גנים ובתי ספר