מכרז לשירותי מערכות להעברת תמסורות וידאו באמצעות רשתות סלולאריות