08.04.2021 – רשימת ספקים ונותני שירותים בחדרה ואשקלון