מכרז 5/2021 לביצוע עבודות שיפוץ חדרי שירותים וחט"ב חצב