מכרז למתן שירותי תפעול ותחזוקה למערכות מיזוג אויר מסוג צ'ילרים, חדרי אקלום, קלורימטרים ושירותים נלווים