מכרז 7793-עבודות איסוף ופינוי אשפה ופסולת משטחי קמפוסים באוניברסיטה העברית בירושלים ובית החולים הווטרינרי