תכנון אדריכלי כוללני לעריכת תכנית בניין עיר (מפורטת ) ואישורה במוסדות התכנון – למתחם הרחובות סוסקין/יוסף לוי