מכרז להתקשרות עם בית מלון לצורך לינת עובדים במסגרת עבודתם בדרום