מכרז לאספקה ואחזקת חומרה, תוכנה ורישוי בתחום התקשוב