להפעלה של מערך לביצוע דיגום ובדיקות קורונה לנוסעים הנכנסים לישראל