מכרז למתן שירותי אפיון, פיתוח , התקנה, הטמעה ותחזוקה של מערכת הגשות ומלגות