מכרז מס' 100044705 לייעוץ , שדרוג, פיתוח ותחזוקת מערך כלי תכנון