מכרז לאספקת שירותי ייעוץ ותמיכה בתשתית ובמערכות MF מהוגר