מכרז כח אדם חיצוני מס’ 14/2021 – אחראי/ת פרויקטים הנדסיים.