מכרז מס' 20/2021 - מנהל/ת היחידה לצרכים מיוחדים וטיפול בפרט