מכרז 16.2022 - לקבלת רשות שימוש במבנים למטרת הפעלת צהרון בשנהל תשפג