מכרז לייצור אספקה ותחזוקת מערכת מינון לחומר מעכב בעירה