הליך בקשה לקבלת מידע (RFI) למתן שירותי הפצת מסרונים (הודעות SMS)