מכרז מרכזי לרכישה, אספקה והתקנת ציוד תתקשורת פסיבי