מכרז פומבי 12/2022 – לאספקה והתקנה של רהיטים ומשחקים למעונות יום בבאר-שבע