הפעלת עמדות עזרה ראשונה בחופי הרחצה העירוניים בחיפה