אספקה, התקנה ותחזוקה של שילוט רחוב ברחבי העיר באר שבע