מכרז מסגרת פומבי מספר 229.2022 למכרז מסגרת פומבי לתפעול ציוד הגברה ותאורה במרכז ענב לתרבות