מכרז מס’ 75/2021 למתן שירותי ניהול ולווי של רופאים ליחידת היק”ר (היחידה לקנאביס רפואי)