מכרז פומבי (משותף) מס' 019/2021 - ביצוע עבודות פיתוח מתחם תב"ע הר/2073 - מתחם מרינה לי-שלב ב' בהרצליהמכרז פומבי (משותף) מס' 019/2021 - ביצוע עבודות פיתוח מתחם תב"ע הר/2073 - מתחם מרינה לי-שלב ב' בהר