מכרז 2/2021 מכרז מסגרת למתן שירותי תאום תכנון ניהול ופיקוח על פרוייקטי בניה ופיתוח בתחום מ.א. מרחבים