מכרז פומבי 20/22 למתן שירותי הצלה בבריכות השחייה במרכזי הספורט 360