מכרז מס' 22161 – ביצוע עבודות הנדסה אזרחית לאורך מסילה ולהקמת תחנת "אלעד" בקטע C של המסילה המזרחית