לאספקת שירותי ייעוץ וליווי הטמעה של מערכת מידע ליחידת חוזים, בטחונות וקרקעות בחטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית