מכרז לאספקת שירותי אפיון, הקמה, תחזוקה, תמיכה ותפעול פורטל ספקים בענן