מכרז לקבלת שירותי אפיון, פיתוח, הטמעה ותחזוקה של מערכת ניהול תכנים (CMS) ואתרי אינטרנט לתאגיד השידור הישראלי