מכרז לשירותי ליווי כספי ומקצועי של מוסדות חינוך בעיר, ביקורת והכנת דוחות כספיים