מתן שירותים לוגיסטיים - אחסון, שינוע, חלוקה והפצה ברחבי הארץ