מכרז לאספקת שירותי ייעוץ בתחומי תכנון מדיניות והיבטים נילווים